ردیف                                                       عنوان پروژه   تاریخ پایان                محل انجام پروژه
۱۱ ارتقای عملکرد بادگیر با ترکیب سیستم زمین گرمایی و توربین عمود محور(به منظور تأمین آسایش حرارتی)   اسفندماه ۱۳۹۸ دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
۱۰ بررسی مرزبندی و گسیختگی محله‌ای با رویکرد توسعه پایدار شهری(منطقه یک شهرداری تهران)   اسفندماه۱۳۹۷  دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)
۹ بررسی سطح رضایتمندی دانشجویان تحصیلات تکمیلی گرایش‌های معماری   اسفندماه۱۳۹۷ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)
۸ نقش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و آموزش‌های عالی در تربیت نیروی متخصص کشور   تابستان۱۳۹۵ اداره کل آموزش فنی وحرفه‌ای استان قزوین
۷ مشاغل خانگی، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای فرصت‌ها و ظرفیت‌های پیش‌رو   تابستان۱۳۹۵ اداره کل آموزش فنی وحرفه‌ای استان قزوین
۶ مطالعه کمربند سبز و باغات سنتی محدوده شهر قزوین با رویکرد توسعه پایدار   تابستان۱۳۹۵ شهرداری قزوین
۵ بررسی تطبیقی آئین نامه نظام جدید و قدیم تشخیص صلاحیت پیمانکاران- ارائه بصورت گزارش   سال۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین
۴ ظرفیت سنجی فنی و اجرایی دستگاههای اجرایی استان قزوین- ارائه بصورت گزارش   سال۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین
۳ بررسی نتایج آزمایشات فنی پروژه عمرانی استان قزوین- بصورت ارائه گزارش   سال۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین
۲ مبلمان شهری- یادداشت فنی شماره ۵- انتشارات وزارت کشور   سال۱۳۷۰ دفتر فنی وزارت کشور
۱ تیپ بندی نرده- یادداشت فنی شماره ۲- انتشارات وزارت کشور   سال۱۳۶۹ دفتر فنی وزارت کشور