ردیف                                                       عنوان پروژه   تاریخ پایان                محل انجام پروژه
۸ نقش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و آموزش‌های عالی در تربیت نیروی متخصص کشور   تابستان۱۳۹۵ اداره کل آموزش فنی وحرفه‌ای استان قزوین
۷ مشاغل خانگی، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای فرصت‌ها و ظرفیت‌های پیش‌رو   تابستان۱۳۹۵ اداره کل آموزش فنی وحرفه‌ای استان قزوین
۶ مطالعه کمربند سبز و باغات سنتی محدوده شهر قزوین با رویکرد توسعه پایدار   تابستان۱۳۹۵ شهرداری قزوین
۵ بررسی تطبیقی آئین نامه نظام جدید و قدیم تشخیص صلاحیت پیمانکاران- ارائه بصورت گزارش   سال۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین
۴ ظرفیت سنجی فنی و اجرایی دستگاههای اجرایی استان قزوین- ارائه بصورت گزارش   سال۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین
۳ بررسی نتایج آزمایشات فنی پروژه عمرانی استان قزوین- بصورت ارائه گزارش   سال۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین
۲ مبلمان شهری- یادداشت فنی شماره ۵- انتشارات وزارت کشور   سال۱۳۷۰ دفتر فنی وزارت کشور
۱ تیپ بندی نرده- یادداشت فنی شماره ۲- انتشارات وزارت کشور   سال۱۳۶۹ دفتر فنی وزارت کشور