جهت مشاهده سوابق تدریس روی گزینه های ذیل کلیک نمایید.

سوابق تدریس دروس کارشناسی

سوابق تدریس دروس کارشناسی ارشد

سوابق تدریس دروس دکتری

سوابق تدریس دوره های علمی

ردیف عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس
۱ رساله دکتری – دوره دکتری معماری نیروگاهی مهرماه ۱۳۹۳ ادامه دارد دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)
۲ مبانی طراحی۱- دوره دکتری معماری نیروگاهی مهرماه ۱۳۹۴ ادامه دارد دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)
 ۳  مباحث ویژه – دوره دکتری معماری نیروگاهی  مهرماه ۱۳۹۵  ادامه دارد  دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)
۴ شیوه‌های آموزش و طراحی در معماری – دوره دکتری معماری مهرماه ۱۳۹۶ ادامه دارد  دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)
۵ رساله دکتری – دوره دکتری معماری بهمن‌ماه ۱۳۹۷ ادامه دارد دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)
۶ اقلیم و معماری – دوره دکتری معماری بهمن‌ماه ۱۳۹۶ ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
۷ شناسایی و نمایه کردن منابع حوزه پژوهش رساله (ویژه۱) – دوره دکتری معماری بهمن‌‌‌‌ماه ۱۴۰۰ ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
۸ تدقیق پرسش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پژوهش و تعیین چارچوب نظری رساله (ویژه۲) – دوره دکتری معماری مهرماه ۱۴۰۱ ادامه دارد دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)