جهت مشاهده سوابق تدریس روی گزینه های ذیل کلیک نمایید.

سوابق تدریس دروس کارشناسی

سوابق تدریس دروس کارشناسی ارشد

سوابق تدریس دروس دکتری

سوابق تدریس دوره های علمی

ردیف عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس
۱ تنظیم شرائط محیطی ۱ (اقلیم) مهرماه ۱۳۷۰ مهرماه ۱۳۹۵ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)
۲ طراحی فنی ساختمان – مدیریت و تشکیلات کارگاهی – متره و برآورد – ترکیب ۲ – شناخت مواد و مصالح ساختمانی- عناصر و جزئیات ساختمانی ۱ و ۲ مهرماه ۱۳۷۰ مهرماه ۱۳۸۶ دانشگاه بین‌‌‌‌المللی امام خمینی(ره)
۳ طرح نهایی – طرح معماری۵ – طرح معماری۴ – مدیریت و تشکیلات کارگاهی بهمن‌ماه ۱۳۸۸ تیرماه۱۳۹۰ موسسه آموزش عالی میرعماد
۴ مدیریت و تشکیلات کارگاهی مهرماه ۱۳۸۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۴ دانشگاه علم و صنعت ایران
۵ طرح نهایی – طرح معماری ۵ – طرح معماری ۴ – طرح معماری ۲ – تنظیم شرائط محیطی ۲ (اقلیم) – مدیریت و تشکیلات کارگاهی – کارورزی مهرماه ۱۳۸۴ مهرماه۱۳۹۲ موسسه آموزش عالی علامه دهخدا
۶ تنظیم شرائط محیطی ۱ (اقلیم)– مدیریت و تشکیلات کارگاهی بهمن‌ماه ۱۳۸۳ تیرماه ۱۳۸۴ دانشگاه مازندران
۷ طرح معماری ۴- تنظیم شرائط محیطی ۱ (اقلیم) مهرماه ۱۳۸۳ بهمن‌ماه ۱۳۸۳ دانشگاه زنجان
۸ شناخت مواد و مصالح ساختمانی مهرماه ۱۳۷۱ تیرماه ۱۳۷۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
۹ اجرای ساختمان‌های سنتی مهرماه ۱۳۷۲ خرداد‌ماه ۱۳۷۶ انستیتو تکنولوژی شهید بابایی قزوین
۱۰ طرح معماری ۴ مهر‌ماه ۱۳۷۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۵ دانشگاه بین‌‌المللی امام خمینی(ره)
۱۱ مدیریت و تشکیلات کارگاهی مهرماه ۱۳۹۴ مهرماه ۱۳۹۶ دانشگاه بین‌‌المللی امام خمینی(ره)
۱۲ طرح نهایی مهرماه ۱۳۸۲ ادامه دارد دانشگاه بین‌‌المللی امام خمینی(ره)
۱۳ طرح معماری ۵ مهرماه ۱۴۰۰ ادامه دارد دانشگاه بین‌‌‌‌‌‌‌المللی امام خمینی(ره)