جهت مشاهده سوابق تدریس روی گزینه های ذیل کلیک نمایید.

سوابق تدریس دروس کارشناسی

سوابق تدریس دروس کارشناسی ارشد

سوابق تدریس دروس دکتری

سوابق تدریس دوره های علمی

 

ردیف عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس
۱ انرژی‌های تجدیدپذیر – کارشناسی‌‌‌‌ارشد معماری بهمن‌ماه ۱۳۹۳ بهمن‌ماه ۱۳۹۴ دانشگاه علم و صنعت ایران
۲ طرح معماری۲ – کارشناسی‌ارشد معماری بهمن‌ماه ۱۳۸۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۵ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)
۳ معماری همساز با اقلیم – کارشناسی‌ارشد معماری (گرایش فرهنگی، آموزشی) مهرماه ۱۳۸۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۴ دانشگاه علم و صنعت ایران
۴ طرح معماری ۳ – کارشناسی‌ارشد معماری (گرایش پایداری) مهرماه ۱۳۸۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۴ دانشگاه علم و صنعت ایران
۵ طرح معماری ۲ – کارشناسی‌ارشد معماری (گرایش فرهنگی، آموزشی) بهمن‌ماه ۱۳۸۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۴ دانشگاه علم و صنعت ایران
۶ رساله نهایی – کارشناسی‌ارشد معماری مهرماه ۱۳۸۱ ادامه دارد دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)
۷ معماری همساز با اقلیم – کارشناسی‌ارشد معماری (گرایش معماری) مهرماه ۱۳۸۳ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)
۸ طرح معماری و انرژی ۱ – کارشناسی‌ارشد معماری و انرژی بهمن‌ماه ۱۳۹۵ ادامه دارد دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)
۹ معماری، اقلیم و آسایش – کارشناسی‌ارشد معماری و انرژی مهرماه ۱۳۹۶ ادامه دارد دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)
۱۰ شبیه‌سازی انرژی در ساختمان و کاربرد نرم‌افزار- کارشناسی‌ارشد معماری و انرژی بهمن‌‌‌‌ماه ۱۳۹۸ مهرماه ۱۴۰۰ دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
۱۱ انتقال حرارت – کارشناسی‌ارشد معماری و انرژی مهرماه ۱۳۹۹ ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)