طرح های نهایی مقطع کارشناسی

پایان نامه‌های مقطع کارشناسی ارشد

رساله‌های مقطع دکتری

پایان‌نامه‌های در حال انجام

لیست رساله‌های‌ دکتری در حال تحقیق تحت راهنمایی دکتر گرجی

۱- بهینه‌سازی چند هدفه نور طبیعی، آسایش بصری و مصرف انرژی در طراحی پنجره کلاس درس – دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) – دانشکده معماری و شهرسازی – خانم مهندس سمیرا کوثری

۲- راهکارهای بهبود کارایی شاخص روشنایی نور روز با بررسی تأثیر آن بر تجربه‌ی فضایی کارمندان با تکیه بر علوم اعصاب در ساختمان اداری – دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) – دانشکده معماری و شهرسازی – خانم مهندس پگاه پایه‌دار اردکانی

لیست پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد در حال تحقیق تحت راهنمایی دکتر گرجی 

۱- تهویه در ساختمان اداری کارخانه داروسازی همدان در جهت کنترل کوید ۱۹ – دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) – آقای مهندس مجتبی رزاقی

۲- طراحی موزه سفال همدان با رویکرد استفاده از انرژی‌های تجدید‌پذیر – دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) – آقای مهندس علی ربانی

۳- طراحی  دانشکده هنر و معماری یزد با رویکرد کیفیت هوای داخلی و اثر ونتوری بر جداره خارجی بام – دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) – آقای مهندس علیرضا حاج‌نقی‌زاده

۴- طراحی و باز طراحی برج‌های مسکونی و تلفیق فضای عمومی با مالکیت خصوصی – دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) – آقای مهندس محمد‌حسین خیری

۵- نمای پویا و هوشمند به منظور افزایش آسایش حرارتی و کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌های اداری شهر تهران – دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) – آقای مهندس بهروز کیان‌مهر

۶- طراحی مجموعه اقامتی تفریحی با رویکرد معماری اقلیمی در لاهیجان – دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) – خانم مهندس الناز علی‌نژاد واجاری

۷- تهویه در ساختمان‌های بلند با رویکرد کنترل آلودگی هوا و کوید۱۹ – دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) – خانم مهندس کوثر خسروی پارسا

۸- طراحی کتابخانه تخصصی هنر با رویکرد معماری طبیعت‌گرا – دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) – خانم مهندس فاطمه راثی

لیست طرح نهایی کارشناسی در حال تحقیق تحت راهنمایی دکتر گرجی

۱- طراحی فرودگاه بین المللی اصفهان – دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) – آقای امیرحسین فرهانی‌نژاد

۲- طراحی مجتمع بین‌راهی کرمان – دانشگاه بین‌‌‌‌‌المللی امام خمینی(ره) – خانم فاطمه طهماسبی