دکتر یوسف گرجی مهلبانی رئیس، مهندس حمیدرضا پیله ور مدیر امور موسسات و بازاریابی و مهندس علیرضا کشاورز قاسمی رئیس مرکز خدمات تخصصی پارک علم و فناوری قزوین از پارک علم و فناوری پردیس بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، دکتر یوسف گرجی مهلبانی رئیس، مهندس حمیدرضا پیله ور مدیر امور موسسات و بازاریابی و مهندس علیرضا کشاورز قاسمی رئیس مرکز خدمات تخصصی پارک علم و فناوری قزوین به منظور آشنایی، افزایش سطح تعاملات و همکاری مشترک در راه اندازی صندوق پژوهش و فناوری قزوین با پارک علم و فناوری پردیس از این مجموعه بازدید و با جمعی از مدیران ستادی این پارک به مذاکره و گفتگو پرداختند.

 

انتهای پیام/*

منبع