دکتر مسعود برومند معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به همراه دکتر محمدسعید سیف مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت وزارت عتف صبح سه شنبه ۲۵ تیرماه ۹۸ از پارک علم و فناوری قزوین بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، صبح سه شنبه ۲۵ تیرماه۹۸ مسعود برومند معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری و دکتر محمدسعید سیف مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت وزارت عتف از واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان پارک و مرکز رشد علم و فناوری قزوین بازدید کردند.

مسعود برومند در ابتدای این بازدید از شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور پارک علم و فناوری قزوین بازدید و در جریان فعالیت ها و تولیدات این شرکت ها قرار گرفت و در خصوص مشکلات پیش رو با مدیران عامل واحدهای فناور گفت وگو کرد.

وی در پایان ضمن ابراز خرسندی از دستاوردهای شرکت های فناور پارک، با رئیس و مدیران پارک علم و فناوری قزوین به گفت و گو نشست.

 

انتهای پیام/*

منبع