پنجاه و چهارمین جلسه شورای مرکز رشد صبح شنبه ۲۲تیرماه در سالن شهید سیاهپوش پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد. 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در ابتدای جلسه با درخواست پذیرش شرکت “شگفت نوشیدنی گیتی” در مقطع رشد با طرح ” نوشیدنی فراسودمند کامبوچا” مورد بررسی قرار گرفت  و با پذیرش این شرکت موافقت نگردید.

در ادامه، گزارشی از مصوبات امور تفویض شده به کمیته بررسی طرحها ارائه و مورد تایید اعضای شورای مرکز رشد قرار گرفت.

در پایان با توجه به ارائه برنامه سال سوم شرکت “پرتوسازان رویان کاسپین” با درخواست تمدید دوره رشد شرکت به مدت یک سال موافقت گردید.

انتهای پیام/*

منبع