مسئولین پارک علم و فناوری پردیس امروز چهارشنبه ۹۷/۱۱/۱۷ از پارک علم  و فناوری قزوین بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، مسئولین پارک علم و فناوری پردیس امروز چهارشنبه ۹۷/۱۱/۱۷ از مجموعه پارک علم  و فناوری قزوین بازدید کردند.

در این بازدید توضیحات مفصلی در خصوص اهداف و وظایف پارک علم و فناوری قزوین از فعالیتهای فناورانه و کارآفرینانه و شرکتهای دانش بنیان ارائه شد.

در ادامه این بازدید از چند شرکت دانش بنیان بازدید به عمل آمد و در خصوص راه اندازی مراکز شتابدهی، رویداد ها و استارتاپ ها و توسعه علم و فناوری در سطح استان قزوین بحث و بررسی شد.

منبع

ارسال دیدگاه