سمینار آموزشی امپراطوری فروش در پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد

 • دوشنبه - ۲۴ تیر ۱۳۹۸
 •  سمینار آموزشی امپراطوری فروش عصر یکشنبه ۲۳ تیرماه۹۸ در سالن همایش های شهید رجایی پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، سمینار آموزشی امپراطوری فروش در پارک علم و فناوری قزوین با مشارکت ...

  بازدید مدیرکل تامین اجتماعی استان از پارک علم و فناوری قزوین

 • دوشنبه - ۲۴ تیر ۱۳۹۸
 • مهندس سیروس نصیری، مدیر کل تامین اجتماعی استان از پارک علم و فناوری قزوین و شرکت های مستقر در پارک بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در ابتدای این جلسه دکتر یوسف گرجی مهلبانی رییس پارک علم و ...

  پنجاه و چهارمین جلسه شورای مرکز رشد پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد

 • یکشنبه - ۲۳ تیر ۱۳۹۸
 • پنجاه و چهارمین جلسه شورای مرکز رشد صبح شنبه ۲۲تیرماه در سالن شهید سیاهپوش پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد.  به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در ابتدای جلسه با درخواست پذیرش شرکت “شگفت نوشیدنی گیتی” در مقطع رشد ...

  بازدید مدیر کل آموزش و پرورش استان از پارک علم و فناوری قزوین

 • شنبه - ۲۲ تیر ۱۳۹۸
 • دکتر خیراله رحمانی مدیر کل آموزش و پرورش استان از پارک علم و فناوری قزوین بازدید و در راستای توسعه و همکاری های فیمابین با رئیس و مدیران این پارک دیدار و گفتگو کرد. به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، دکتر ...

  پنجاه و سومین جلسه شورای مرکز رشد پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد

 • یکشنبه - ۱۶ تیر ۱۳۹۸
 • پنجاه و سومین جلسه شورای مرکز رشد در صبح شنبه ۱۵ تیر ماه ۹۸ در محل سالن کنفرانس شهید سیاهپوش پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در ابتدای جلسه گزارشی از مصوبات ...

  نشست روسای دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و فناوری

 • یکشنبه - ۱۶ تیر ۱۳۹۸
 • منبع

  دیدار سفیر بلژیک در ایران با بانوان موفق و کارآفرین قزوین

 • چهارشنبه - ۱۲ تیر ۱۳۹۸
 • خانم «ورونیک پتی» سفیر بلژیک در ایران که به قزوین سفر کرده بود با بانوان موفق و کارآفرین استان دیدار و گفتگو کرد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در این دیدار که  با حضور مهندس معصومه نیکونژاد سرپرست ...

  گالــــری